روسازی راه (نسل جدید) سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۲۷,۰۰۰ تومان

توضیحات

روسازی راه (نسل جدید)

مولف:

نیما ابراهیمی

ویرایشگر: گروه ویراستاران
صفحات: ۳۶۸
قیمت: ۲۷۰۰۰۰ ریال
آخرین چاپ