ریاضیات عمومی ۲ سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۲۹,۰۰۰ تومان

توضیحات

ریاضی عمومی ۲

مولف:

مسعود مهدیان , عباس تاجیک , تحت نظارت علمی دکتر محمد صادق معتقدی

ویرایشگر: مجید فرقانی
قیمت: ۲۹۰۰۰۰ ریال
آخرین چاپ