مقاومت مصالح (ویرایش جدید) سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۳۹,۰۰۰ تومان

توضیحاتمقاومت مصالح (ویرایش جدید)

مولف:

گروه مولفین (ناظر علمی: نادر فنائی)

ویرایشگر: گروه ویراستاران
قیمت: ۳۹۰۰۰۰ ریال

توضیحات تکمیلی

وزن 700 g