مکانیک خاک (نسل جدید) سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۳۹,۰۰۰ تومان

توضیحات

جمکانیک خاک (نسل جدید)

مولف:

ساسان امیرافشاری

ویرایشگر: حسین فراهانی
قیمت: ۳۹۰۰۰۰ ریال