دستگاه حشره کش برقی جدید پشه کش برقی خانگی

۳۰۰,۰۰۰ تومان


 

 دستگاه حشره کش برقی جدید پشه کش برقی خانگی قابل استفاده در سه حالت آویزی یا رومیزی یا دیواری

وزن 400 g