,

روسازی راه (نسل جدید) سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۶۸,۰۰۰ تومان

روسازی راه (نسل جدید)

نوبت چاپ: چاپ هشتم

مولف:

نیما ابراهیمی

ویرایشگر: گروه ویراستاران
صفحات: ۳۷۲
قیمت: ۳۴۰۰۰۰ ریال
شابک: ۹۳۲۱۶
سال چاپ: ۱۳۹۷