,

ریاضیات عمومی ۲ سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۸۴,۰۰۰ تومان

ریاضی عمومی ۲

نوبت چاپ: چاپ پنجم

مولف:

مسعود مهدیان , عباس تاجیک , تحت نظارت علمی دکتر محمد صادق معتقدی

ویرایشگر: مجید فرقانی
صفحات: ۵۴۴
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال
شابک: ۹۳۰۶۲۰
آخرین چاپ