,

واژگان زبان عمومی در ۱۰۰ روز سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۱۰۸,۰۰۰ تومان

واژگان زبان عمومی در ۱۰۰ روز

نوبت چاپ: چاپ اول ویرایش جدید

مولف:

زهرا آهنگر

ویرایشگر: فاطمه یاوری، حسین افضلی
صفحات: ۴۸۰
قیمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال
شابک: ۹۷۰۲۱۰
سال چاپ: ۱۳۹۷
وزن 700 g