مقاومت مصالح (ویرایش جدید) سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۱۰۴,۰۰۰ تومانمقاومت مصالح (ویرایش جدید)

نوبت چاپ: چاپ پانزدهم

مولف:

گروه مولفین (ناظر علمی: نادر فنائی)

ویرایشگر: احمد جوزدانی
صفحات: ۶۸۴
قیمت: ۵۴۰۰۰۰ ریال
شابک: ۹۰۵۱۲
سال چاپ: ۱۳۹۷
وزن 700 g