,

هیدرولیک (نسل جدید) سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۸۸,۰۰۰ تومان

هیدرولیک (نسل جدید)

نوبت چاپ: چاپ چهاردهم

مولف: 

ساسان امیرافشاری , حسین فراهانی

ویرایشگر: زهرا آهنگر
صفحات: ۳۶۴
قیمت: ۴۴۰۰۰۰ ریال
شابک: ۹۳۲۰۱
اخرین چاپ