,

پی سازی (نسل جدید) سری عمران آزمون کارشناسی ارشد

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پی سازی (نسل جدید)

نوبت چاپ: چاپ دوازدهم

مولف: 

ساسان امیرافشاری , حسین فراهانی

ویرایشگر: گروه ویراستاران
صفحات: ۳۸۰
قیمت: ۳۳۰۰۰۰ ریال
شابک: ۹۱۹۱۰
آخرین چاپ